Netsis Entegre 3 Kullanıcı Yetkileri T-SQL

Merhaba ,

Netsis Entegre 3 SSO üzerinden verdiğiniz yetkilerin listesini alabilmek bazen zaman açısından bizi çok etkileyen bir konu olmuştur.

Kısa zaman içinde kullanıcı yetkilerinin listesini sorgulamak için hazırladığım sorgu hakkında bilgi vermek istiyorum.

NETSIS Veritabanımıza Öncelikle MODUL ve PROGRAM bilgilerini olduğu tabloları oluşturalım.

MODULLER

CREATE TABLE TBL_MODULLER ( [ANA] nvarchar(255), [MODULNO] nvarchar(255), [MODULADI] nvarchar(255) )
INSERT INTO TBL_MODULLER
VALUES
( N'TEMELSET', N'0', N'Kullanıcı İşlemleri' ), 
( N'TEMELSET', N'1', N'Fatura' ), 
( N'TEMELSET', N'4', N'Stok' ), 
( N'TEMELSET', N'5', N'Cari' ), 
( N'TEMELSET', N'6', N'Kasa İşlemleri' ), 
( N'TEMELSET', N'7', N'Müşteri Senetleri' ), 
( N'TEMELSET', N'8', N'Borç Senetleri' ), 
( N'TEMELSET', N'9', N'Müşteri Çekleri' ), 
( N'TEMELSET', N'10', N'Borç Çekleri' ), 
( N'TEMELSET', N'11', N'Dekont' ), 
( N'TEMELSET', N'12', N'Muhasebe' ), 
( N'TEMELSET', N'13', N'Entegrasyon' ), 
( N'TEMELSET', N'14', N'Rapor' ), 
( N'TEMELSET', N'16', N'Üretim' ), 
( N'TEMELSET', N'17', N'POS' ), 
( N'TEMELSET', N'18', N'Döviz İşlemleri' ), 
( N'TEMELSET', N'21', N'Müstahsil Faturası' ), 
( N'TEMELSET', N'22', N'Yardımcı Programlar' ), 
( N'TEMELSET', N'24', N'Devir' ), 
( N'TEMELSET', N'27', N'Log' ), 
( N'TEMELSET', N'28', N'Maliyet Muhasebesi' ), 
( N'TEMELSET', N'29', N'Dizayn' ), 
( N'TEMELSET', N'30', N'Mrp' ), 
( N'TEMELSET', N'31', N'Kantar' ), 
( N'TEMELSET', N'33', N'Dinamik Depo' ), 
( N'TEMELSET', N'34', N'Üretim Akış Kontrol' ), 
( N'TEMELSET', N'35', N'Kalite Kontrol' ), 
( N'TEMELSET', N'36', N'Dağıtım' ), 
( N'TEMELSET', N'37', N'Banka' ), 
( N'TEMELSET', N'38', N'İş Akış Yönetimi' ), 
( N'TEMELSET', N'39', N'Extend' ), 
( N'TEMELSET', N'40', N'Teklif' ), 
( N'TEMELSET', N'42', N'CRM' ), 
( N'TEMELSET', N'43', N'Makine Bakım' ), 
( N'TEMELSET', N'44', N'E-Netsis' ), 
( N'TEMELSET', N'45', N'Netsis Süreç Yönetimi' ), 
( N'TEMELSET', N'46', N'Bütçe Girişi' ), 
( N'TEMELSET', N'47', N'[?]' ), 
( N'TEMELSET', N'5000', N'NDI Uygulamaları' ), 
( N'PERSONEL', N'300', N'Netsis Personel Ana Menü' ), 
( N'PERSONEL', N'301', N'Netsis Personel' ), 
( N'PERSONEL', N'302', N'Netsis Personel Entegrasyon' ), 
( N'PERSONEL', N'303', N'Netsis Personel Rapor' ), 
( N'PERSONEL', N'304', N'Netsis Personel Kullanıcı İşlemleri' ), 
( N'PERSONEL', N'305', N'Netsis Personel LOG' ), 
( N'PERSONEL', N'306', N'Netsis Personel Döviz İşlemleri' ), 
( N'PERSONEL', N'307', N'Netsis Personel Yardımcı Programlar' ), 
( N'PERSONEL', N'308', N'İnsan Kaynakları Sistem' ), 
( N'PERSONEL', N'309', N'İnsan Kaynakları Organizasyon' ), 
( N'PERSONEL', N'310', N'İnsan Kaynakları İşe Alma' ), 
( N'PERSONEL', N'311', N'İnsan Kaynakları Eğitim' ), 
( N'PERSONEL', N'313', N'İnsan Kaynakları Nitelik' ), 
( N'PERSONEL', N'314', N'Bordro Bütçe' ), 
( N'PERSONEL', N'315', N'Performans Değerleme' ), 
( N'PERSONEL', N'316', N'Kariyer Planlama' ), 
( N'PERSONEL', N'317', N'Dizayn Modülü' ), 
( N'PERSONEL', N'5002', N'NDI Uygulamaları' )

 
CREATE TABLE TBL_PROGRAM ( [ANA] nvarchar(255), [MODULNO] float(8), [PROGRAMNO] nvarchar(255), [PROGRAMADI] nvarchar(255) )
INSERT INTO TBL_PROGRAM
VALUES
( N'TEMELSET', 0, N'1', N'Parametre Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 0, N'4', N'Tarih Kilitleme' ), 
( N'TEMELSET', 0, N'5', N'Şifre Değiştirme' ), 
( N'TEMELSET', 0, N'6', N'Tarih Kilitleme Şifresini Değiştirme' ), 
( N'TEMELSET', 0, N'10', N'Kullanıcı Hakları Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 0, N'11', N'Kullanıcı E-Posta Tanımlamaları' ), 
( N'TEMELSET', 0, N'12', N'Kullanıcı Grup Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 0, N'13', N'Grup Modül Yetkileri Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 0, N'14', N'Grup Program Yetkileri Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 0, N'15', N'Kullanıcı Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 0, N'16', N'Kullanici Modül Yetkileri Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 0, N'17', N'Kullanici Program Yetkileri Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 0, N'18', N'Satır Bazı Güvenlik' ), 
( N'TEMELSET', 0, N'19', N'Kolon Bazında Geçerlilik Değerleri' ), 
( N'TEMELSET', 0, N'20', N'Satır Bazı Güvenlik Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 0, N'21', N'Kolon Bazında Geçerlilik Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 0, N'22', N'Gruba Bağlı Kullanıcılar Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 0, N'23', N'Grup Hakları Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'1', N'Satış Faturası' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'2', N'Aliş Faturası' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'3', N'Satış İrsaliyesi' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'4', N'Aliş İrsaliyesi' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'5', N'Satış İrsaliyelerini Toplu Faturalama' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'6', N'Alış İrsaliyelerini Toplu Faturalama' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'7', N'Müşteri Siparişleri' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'8', N'Satıcı Siparişleri' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'9', N'Aliş Parametreleri' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'10', N'Satiş Parametreleri' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'11', N'Depolar Arasi Transfer' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'12', N'Ambar Giriş Fişi' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'13', N'Fatura / İrsaliye Dönemsel Silme' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'14', N'Sipariş Devri' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'15', N'Sipariş Fiyatlari Düzenleme' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'16', N'Siparişleri Dönemsel Silme' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'17', N'Numara Düzenleme' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'18', N'Masraf Merkezi Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'19', N'Aciklama Düzenleme' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'20', N'Plasiyer Kodu Değiştirme' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'21', N'Ambar Fişleri Muhasebeleştirme' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'22', N'Sipariş Açma/Kapama/Kilitleme' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'23', N'İrsaliyeleri Fatura ile Bağlama' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'24', N'Fatura / İrsaliye İzleme' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'25', N'Fatura / İrsaliye İcmali' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'26', N'KDV İcmali' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'27', N'Sipariş İcmali' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'28', N'Detaylı Sipariş İcmali' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'29', N'Sipariş Raporları' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'30', N'Teslim Detaylı Sipariş İcmali' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'31', N'Teslim Bağlantılı Sipariş Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'32', N'Tek Sipariş İşleme' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'33', N'Fatura Karlılık Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'34', N'Mal Detaylı Karlılık Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'35', N'Fatura / İrsaliye Özet İcmali' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'36', N'Mal Bazında Sipariş Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'37', N'Denetim Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'38', N'Denetim Listeleri' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'39', N'Fatura İrsaliye Stok Cari Kontrolu' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'40', N'Müşteri Bazında Sipariş Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'41', N'Masraf Merkezi Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'42', N'Seri No Düzenleme' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'43', N'Özel Kod2 Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'44', N'Toplu Fatura Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'45', N'Müşteri Siparişinden Satıcı Siparişi Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'46', N'Depolar Arası Transfer Onayı' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'47', N'Ambar Giriş Fişi Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'48', N'Özel Kod1 Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'49', N'Sipariş Onayla / Onayı Geri Al' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'50', N'Sipariş İşlemleri' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'51', N'Müş.Sip.Otomatik İrsaliyeleme' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'52', N'Faturalanmış İrsaliye Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'53', N'Depolar Arası Transfer Ters İşlem' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'54', N'Depolar Arası Transfer Muhasebeleştirme' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'55', N'Depo Kontrol İşlemi' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'59', N'Sevk Emri' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'60', N'Yükleme Emri' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'61', N'İrsaliye Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'62', N'Sevk ve Yükleme Emri Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'63', N'Sevk Emri Açma / Kapama' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'64', N'Nakliye Bilgi Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'65', N'Araç Tip Tanımları' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'66', N'Araç Tanımları' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'67', N'Mal Bazında Nakliye Giderleri Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'68', N'Nakliye Bilgileri Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'69', N'Fiyat Farkı Faturaları Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'70', N'Otomatik Sipariş Açma/Kapama' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'71', N'Otomatik Sevk Emri Açma / Kapama' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'72', N'Sevkiyat Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'73', N'Seri Düzenleme' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'74', N'Sipariş Karlılık Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'75', N'Ambar Çıkış Fişi' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'76', N'Sevk\Yükleme Toplu Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'77', N'Çoklu Tevkifat Oran Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'78', N'Maliyet Dağıtım' ), 
( N'TEMELSET', 1, N'79', N'Maliyet Dağıtım Anahtarı Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'16', N'Stok Kartı Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'18', N'Stok Hareket Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'20', N'Muhasebe Detay Kod Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'22', N'Grup Kodu Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'24', N'Kod-1 Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'26', N'Kod-2 Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'28', N'Barkod Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'32', N'Stok Parametre Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'44', N'Dönem Sonu Devir' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'46', N'Stok Hareket Virmanı' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'48', N'Detaylı Stok Kilitleme' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'70', N'Depo Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'72', N'Promosyon Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'74', N'Rakip Firma Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'76', N'Tek Rakip Firma Fiyat Takibi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'78', N'Rakip Firma Fiyat Takibi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'80', N'Sayım Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'82', N'Sayım İptali' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'86', N'Sayım Farkını Satış Hareket.İşleme' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'88', N'Sayım Bağlantısız Bakiye Sıfırla' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'92', N'Sayılmayan Stok Sıfırlanması' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'94', N'Stok Hareket İptali' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'96', N'Hareket Kontrol' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'98', N'Kod Değiştirme' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'100', N'Hızlı Değişiklik' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'102', N'Hızlı Hareket Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'158', N'Stok Hareketleri Dökümü' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'160', N'Stok Aylık İcmal' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'162', N'Son Fiyatla Ambar Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'164', N'Serbest Maliyet Ambar Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'166', N'LİFO (Son Giren İlk Çıkar)' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'168', N'FIFO (İlk Giren İlk Çıkar)' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'172', N'Muhasebe Kod Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'174', N'Stok Detaylı Liste' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'182', N'Lokal Depo Bakiye Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'184', N'Fiyat Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'186', N'Tarih Aralığı İcmal Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'188', N'Stok Karlılık Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'190', N'Genel Stok İcmali' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'192', N'Satılmayan Mallar Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'200', N'Enflasyona Göre Değerleme' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'201', N'Enflasyona Göre Değerleme İptali' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'202', N'Ortalama Maliyet ile Stok Değerlend.' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'204', N'Ortalama Maliyet ile Stok Hareketleri' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'208', N'Çalışmayan Stoklar' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'211', N'İkaz Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'222', N'Rakip Fiyatları Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'228', N'Merkez-Şube Bakiye Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'230', N'Merkez-Şube Envanter Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'242', N'Fiyat Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'244', N'Maliyet Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'246', N'Döviz/Enflasyona Göre Çevrim' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'268', N'Stok Hareket İcmali' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'270', N'Sayım Bilgisayar Fark Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'272', N'Sayımdan Devir İşleme' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'273', N'Lokal Depo Bazında Maliyet Mahsubu' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'274', N'Lokal Depo Maliyet Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'275', N'Sayım Farkı Satış Hareket İptali' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'276', N'Seri Parametre Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'277', N'Seri Takibi Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'278', N'Seri Takibi Bakiye Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'279', N'Seri Denetim Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'280', N'Alış Fiyat Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'281', N'Satış Fiyat Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'285', N'Fiyat Kodu Tanımlamaları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'286', N'Fiyat Değişikliği Sorumlu Grup Tanımlamaları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'287', N'Stok-Grup Kodlari Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'288', N'Fatura Hareketleri Denetleme Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'289', N'Detay Kodu Bazında Muhasebe Denetleme' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'290', N'Barkod Dizaynı' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'291', N'Barkod Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'292', N'Barkod Parametreleri' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'293', N'İrsaliye/Fatura dan Basım' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'294', N'Stok Kartından Etiket Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'295', N'Müşteri/Satıcı Stok Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'296', N'Fiyat Listesinden Etiket Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'297', N'Hızlı Fiyat Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'298', N'Stok Kartından Fiyat Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'299', N'Karma Koli Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'306', N'Oratalama Kullanım Miktarı' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'307', N'ABC Analizi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'308', N'OKM/ABC İzleme' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'309', N'Sipariş Önerisi Hazırlık' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'310', N'Sipariş Önerisi İzleme' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'311', N'Sipariş Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'312', N'ABC Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'313', N'Parametre Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'314', N'Fiyat Listesi İptali' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'315', N'Fifoya Göre Durma Günü Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'316', N'Güncel Fiyat Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'317', N'Ürün Bazında Satış İstatistik' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'318', N'Fiyat Listesinden Stok Kartına Aktarım' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'319', N'Fiyat Grup Tanımları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'320', N'Dizayn Sakla' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'321', N'Dizayn Yükle' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'322', N'Etiket Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'323', N'Ürün Malzeme Maliyetleri Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'324', N'Satılan Malın Maliyeti Mahsubu' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'325', N'Stok Planlama Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'326', N'Fifoya Göre Çıkış Seri Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'327', N'Stok Hareket Birleştirme' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'328', N'Kod-3 Tanımları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'329', N'Kod-4 Tanımları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'330', N'Kod-5 Tanımları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'331', N'Stok Ölçü Birimi Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'332', N'Merkez/Şube Satış Analizi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'333', N'Özellik Fiyat Tanımlamaları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'334', N'Özellik Fiyat Listesi İptali' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'335', N'Hızlı Özellik Fiyat Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'336', N'Alış/Satış Fiyat Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'337', N'Yapılandırma Başlangıç Numaraları Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'338', N'Ürün Profil ve Yapılandırma Kodu Tanımlamaları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'339', N'Özellik Tanımlamaları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'340', N'Ürün Yapılandırma Profili' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'341', N'Ürün Yapılandırma Tanımlamaları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'342', N'Türkiye İçin Bölgesel Alış/Satış Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'343', N'Otomatik Seri Kodu Üretim Tanımlamaları' ), 
( N'TEMELSET', 4, N'344', N'Yapılandırma Kodu Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'1', N'Cari Parametre Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'2', N'Cari Kartı Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'3', N'Grup Kodu Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'4', N'Kod-1 Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'5', N'Kod-2 Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'6', N'Plasiyer Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'9', N'Cari Hareket Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'10', N'Muhasebe Kodu Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'11', N'Hareket İptali' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'12', N'Hareket Kontrolü' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'13', N'Cari Özel Kayıt' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'14', N'Özel Hesap Kapatma' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'15', N'Cari Hareket dökümü' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'16', N'Cari Hareket İcmali' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'17', N'Cari Aylık İcmal' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'18', N'Genel Borç/Alacak Dökümü' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'19', N'Cari Muhasebe Kod Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'20', N'Borç/Alacak Yaşlandırma Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'21', N'Borç/Alacak Yaşlandırma İcmali' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'22', N'Tarih Aralıklı Yaşlandırma Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'23', N'Tarih Aralıklı Yaşlandırma İcmali' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'24', N'Tarih Aralıklı İcmal' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'25', N'Yürüyen Bakiyeli Vade Farkı' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'26', N'Fatura Bazlı Vade Farkı' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'27', N'Dövizli Hareket Dökümü' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'28', N'Dövizli Borç/Alacak Dökümü' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'29', N'Kur Farkı Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'30', N'Çalışmayan Müşteriler' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'31', N'Cari Muh. Fark Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'32', N'Çalışmayan Cariler' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'33', N'Entegrasyon Denetimi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'34', N'Detaylı Özel Hesap Kapatma' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'35', N'Vade Bazlı Özel Hesap Kapatma' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'36', N'Cari Kodu Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'37', N'Hızlı Değişiklik' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'38', N'Risk Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'39', N'Hızlı Cari Ekleme' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'40', N'Çift Hareket Kaydı Kontrol' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'41', N'Döviz Tutarları Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'42', N'Döviz Farklarını Kapat' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'44', N'Mektup' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'45', N'Yaşlandırmalı Özel Hesap Kapatma' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'46', N'Özel Hesap Kapama Denetimi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'47', N'Yaşlandırmalı Kur Farkı Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'48', N'Cari-Grup Kodu Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'49', N'Ödeme Emri Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'50', N'Ödeme Emri Entegrasyonu' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'51', N'Ödeme Emirleri Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'52', N'Döviz Fifo Maliyet Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'53', N'Dövizli Fifo Dökümü' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'54', N'Koşul Sabit Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'55', N'İskonto Tip Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'56', N'Genel Koşul Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'57', N'Detay Koşul Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'58', N'Ek Koşul Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'59', N'Bağlantı Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'60', N'Detay Koşul Kopyalama' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'61', N'Hızlı Detay Koşul Değişiklik' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'62', N'Etiket Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'63', N'Cari E-Posta Tanımlamaları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'64', N'Duyuru E-Posta Gönderme' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'65', N'Cari E-Posta Duyuru Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'66', N'Cari Alt Kod Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'67', N'Otomatik Bağlantı Kapama' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'68', N'Bağlantı Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'69', N'Bağlantı Bazında Ödeme Kontrol' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'70', N'Bağlantı Genel Hesap Kontrol' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'71', N'Bağlantı Detay Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'72', N'Cari Altkod Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'73', N'E-Posta Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'74', N'Kur Farkı Kayıtları Silme' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'75', N'Finansman Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'76', N'Yurtiçi Cariler Dövizli Yaşlandırma Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'77', N'Yurtiçi Cariler Kur Farkı Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'78', N'Şubeli Cari InterCompany İşlemleri' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'79', N'Cari Planlama Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'80', N'Alınan Teminat Mektubu Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'81', N'Alınan Teminat Mektupları Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'82', N'Cari Risk Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'83', N'Cari/Banka Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'84', N'Cari Risk Dökümü' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'85', N'Ödeme Emri Entegrasyonu İptali' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'86', N'Ödeme Planı Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'87', N'Ciro Primi Hakediş Bilgileri' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'88', N'Dönem Sonu Ciro ve İskonto Hakediş Hesaplama' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'89', N'Cari Kod3 Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'90', N'Cari Kod4 Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'91', N'Cari Kod5 Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'92', N'Dönem Sonu Ciro ve İskonto Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'93', N'Tarih Aralıklı Borçlandırma' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'94', N'Ödeme Emri Online Banka Transferi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'95', N'Vade İskonto Ekranı' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'97', N'Cari Barkod Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'98', N'Koşul Tip Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'99', N'Dinamik Risk Yönetimi' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'100', N'Online Cari Bilgileri Güncelleme' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'101', N'Barkod Dizayn' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'102', N'Cari Kartından Etiket Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'103', N'Dizayn Sakla' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'104', N'Dizayn Yükle' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'105', N'Mektup SMS Gönderme' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'106', N'Cari Konumsal Bilgileri Oluşturma / Güncelleme ' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'108', N'Hizmet Prim Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'109', N'Hizmet Prim Değerlendirme' ), 
( N'TEMELSET', 5, N'110', N'Hızlı Detay Koşul Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 6, N'1', N'Kasa Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 6, N'2', N'Kasa Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 6, N'3', N'Kasa Son Durum' ), 
( N'TEMELSET', 6, N'4', N'Yeni Güne Devir' ), 
( N'TEMELSET', 6, N'5', N'Kasa Tarihi/Kodu Değiştirme' ), 
( N'TEMELSET', 6, N'6', N'Çok Kasaya Geçme' ), 
( N'TEMELSET', 6, N'7', N'Tek Kasaya Dönme' ), 
( N'TEMELSET', 6, N'8', N'Kasalar Son Durum Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 6, N'9', N'Kasa Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 6, N'10', N'Çek Numarası Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 6, N'11', N'Kur Farkı Hesaplama' ), 
( N'TEMELSET', 6, N'12', N'Toplu Kasa Defter Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 6, N'13', N'Çoklu Kasa Birleştirme' ), 
( N'TEMELSET', 6, N'14', N'Kasa Toplu Fatura Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 6, N'15', N'Hızlı Tahsilat Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'1', N'Parametre Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'2', N'Devir Senet Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'3', N'Cari Hesap Senet Alındı Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'4', N'Cari Hesaba Senet Cirosu' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'5', N'Tahsil Hesabına Senet Cirosu' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'6', N'Teminat Hesabına Senet Cirosu' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'7', N'Toplu Çıkış' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'8', N'Kara Liste Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'9', N'Dönem Sonu Devir' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'10', N'Senet Numarası Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'11', N'Toplu Giriş İptali' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'12', N'Toplu Çıkış İptali' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'13', N'Toplu Ödeme Bildirimi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'14', N'Dövizli Senetler Kur Farkı Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'16', N'Portföydeki Senet Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'17', N'Genel Senet Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'18', N'Asıl Borçluya Göre Liste' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'19', N'Verilene Göre Senet Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'20', N'Verene Göre Senet Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'21', N'Alındı Bordrosu Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'22', N'Verildi Bordrosu Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'23', N'Protestolu Senet Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'24', N'Ödeme Kontrol Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'25', N'Tahsildeki Senetler Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'26', N'Kambiyo Defteri' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'27', N'Dövizli Senetler Yeniden Değerleme Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'28', N'Denetim Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'29', N'Geçmiş Portföy Senet Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'30', N'Geçmişe Yönelik Senet Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'31', N'Senet Tanzim' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'32', N'Senet Tahsil' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'33', N'Şubeden Senet Tranferi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'34', N'Senet Seçimi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'35', N'Toplu Bordro Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'36', N'Taksitli Satış Parametreleri' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'40', N'Reeskont Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'41', N'Portföyden Senet İadesi' ), 
( N'TEMELSET', 7, N'45', N'Toplu Plasiyer Atama' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'1', N'Parametre Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'2', N'Devir Senet Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'4', N'Cari Hesaba Senet Cirosu' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'9', N'Dönem Sonu Devir' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'10', N'Senet Numarası Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'12', N'Toplu Çıkış İptali' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'13', N'Toplu Ödeme Bildirimi' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'14', N'Dövizli Senetler Kur Farkı Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'17', N'Genel Senet Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'18', N'Depo Kontrol Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'19', N'Verilene Göre Senet Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'22', N'Verildi Bordrosu Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'26', N'Kambiyo Defteri' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'27', N'Dövizli Senetler Yeniden Değerleme Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'28', N'Denetim Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'30', N'Geçmişe Yönelik Senet Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'33', N'Şubeden Senet Tranferi' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'35', N'Toplu Bordro Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 8, N'40', N'Reeskont Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'1', N'Parametre Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'2', N'Devir Çek Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'3', N'Cari Hesap Çek Alındı Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'4', N'Cari Hesaba Çek Cirosu' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'5', N'Tahsil Hesabına Çek Cirosu' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'6', N'Teminat Hesabına Çek Cirosu' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'7', N'Toplu Çıkış' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'8', N'Kara Liste Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'9', N'Dönem Sonu Devir' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'10', N'Çek Numarası Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'11', N'Toplu Giriş İptali' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'12', N'Toplu Çıkış İptali' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'13', N'Toplu Ödeme Bildirimi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'14', N'Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'16', N'Portföydeki Çekler Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'17', N'Genel Çek Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'18', N'Asıl Borçluya Göre Liste' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'19', N'Verilene Göre Çek Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'20', N'Verene Göre Çek Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'21', N'Alındı Bordosu Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'22', N'Verildi Bordrosu Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'23', N'Karşılıksız Çek Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'24', N'Ödeme Kontrol Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'25', N'Tahsildeki Çekler Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'26', N'Kambiyo Defteri' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'27', N'Dövizli Çekler Yeniden Değerleme Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'28', N'Denetim Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'29', N'Geçmiş Portföy Çek Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'30', N'Geçmişe Yönelik Çek Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'33', N'Şubeden Çek Transferi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'34', N'Çek Seçimi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'35', N'Toplu Bordro Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'36', N'Tahsildeki Çeklerin Toplu Teminat Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'40', N'Reeskont Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'41', N'Portföyden Çek İadesi' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'42', N'Tahsil Çekleri Gönder' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'43', N'Çek Akibetleri İzle' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'44', N'Firma Çekleri' ), 
( N'TEMELSET', 9, N'45', N'Toplu Plasiyer Atama' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'1', N'Parametre Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'2', N'Devir Çek Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'4', N'Cari Hesaba Çek Cirosu' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'9', N'Dönem Sonu Devir' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'10', N'Çek Numarası Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'12', N'Toplu Çıkış İptali' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'13', N'Toplu Ödeme Bildirimi' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'14', N'Dövizli Çekler Kur Farkı Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'17', N'Genel Çek Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'19', N'Verilene Göre Çek Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'22', N'Verildi Bordrosu Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'26', N'Kambiyo Defteri' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'27', N'Dövizli Çekler Yeniden Değerleme Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'28', N'Denetim Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'30', N'Geçmişe Yönelik Çek Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'33', N'Şubeden Çek Transferi' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'35', N'Toplu Bordro Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 10, N'40', N'Reeskont Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'1', N'Seri Numarası Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'2', N'Cari Hesap ve Muhasebe Hesapları Arası Dekont Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'3', N'Senet Tahsil Dekont Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'4', N'Satıcıdan Gelen Protestolu Senet Dekontu' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'5', N'Bankadan Gelen Protestolu Senet Dekontu' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'6', N'Çek Tahsil Dekont Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'7', N'Satıcıdan Gelen Karşılık Çek Dekontu' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'8', N'Bankadan Gelen Karşılıksız Çek Dekontu' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'9', N'Senet/Çek Düzeltme Dekontu' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'10', N'Borç Senedi/Çeki Ödentisi' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'11', N'Senet/Çek İadesi' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'12', N'Genel Gider Cari Hesap Fatura Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'13', N'Dekont Silme' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'14', N'Serbet Meslek Makbuz Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'15', N'Parametre Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'16', N'Portföydeki Senet/Çek Karşılıksız İşlemi' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'17', N'Toplu Çek/Senet Dekontları Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'20', N'Dekont Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'21', N'İthalat Kapatma' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'22', N'İthalat İptali' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'23', N'İthalat Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'24', N'İhracat Kapatma' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'25', N'İhracat İptali' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'26', N'İhracat Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'27', N'İthalat/ihracat Referans No Atama' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'28', N'İhracat İrsaliye Birleştirme' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'29', N'Sözleşme Türleri' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'30', N'Damga Vergisi Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'31', N'Damga Vergisi Muhasebeleştirme' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'32', N'Sıra Numarası Düzenle' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'33', N'Damga Vergisi Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'34', N'Damga Vergisi Defteri' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'35', N'Toplu Çek Tahsil Dekontu' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'36', N'Toplu Ciro Çekleri Ödeme Dekontu' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'37', N'Damga Vergisi Beyannamesi' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'38', N'Damga Defteri Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'39', N'Damga Vergisi İcmali' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'40', N'Dekont Numarası Düzenleme' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'41', N'Parasal Olmayan Hesaplar Virman Dekontu' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'42', N'Banka Bazında Kurum Bilgi Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'43', N'Otomatik Ödeme Bilgi Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'44', N'Otomatik Ödeme Talimatları Sorgulama' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'45', N'Toplu Senet Tahsil Dekontu' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'46', N'Toplu Ciro Senetleri Ödeme Dekontu' ), 
( N'TEMELSET', 11, N'48', N'Dekont Detay Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'1', N'Parametre Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'2', N'Hesap Planı' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'3', N'Muhasebe Grup Kodu Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'4', N'Yevmiye Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'5', N'Açıklama Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'6', N'Referans Kodu Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'7', N'Dağıtım Tablosu' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'8', N'Fiş No Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'9', N'Fiş Tarihi Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'10', N'Hızlı Hesap Kodu Açma' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'11', N'Muh.Hes.Borç/Alacak Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'12', N'Hızlı Hesap Kodu İptali' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'13', N'Hızlı İsim Değiştirme' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'14', N'Yevmiye Bilgi Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'15', N'Muh.Hes.Cari Bağlantı Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'16', N'Aydan Aya Fiş Aktarımı' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'17', N'Tarih Bazında Yeniden Numaralandırma' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'18', N'Kapatma Fişleri Aktarımı' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'19', N'Hesap Kodu Aktarımı' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'20', N'Yevmiye Kontrol' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'21', N'Klasik Fiş Sıralama' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'22', N'Döviz/Enflasyona Göre Çevrim' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'23', N'Dağıtım Fişi Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'24', N'Dönem Sonu Devir İşlemi' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'25', N'Yansıtma Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'26', N'Yansıtma Fişi Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'27', N'Gelir Hesapları Yansıtma Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'28', N'Gelir Hesapları Kar/Zarar Devir Fişi' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'30', N'Referans Kodu Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'31', N'Parasal Olmayan Virman Dekontları Değerleme' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'32', N'Parasal Olmayan Hesaplar Enflasyon Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'33', N'Değerlenecek Stok Hesapları Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'34', N'Stok Hesapları Değerleme' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'35', N'Hesap Planı Aktarımı' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'36', N'Yevmiye Fişi Aktarımı' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'100', N'Hesap Planı Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'104', N'Mizan' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'106', N'Muavin' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'110', N'Aylık İçmal' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'112', N'Tarih Aralıklı Mizan' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'114', N'Dövizli Mizan' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'116', N'Referans Mizanı' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'122', N'Dağıtım Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'124', N'Kaynak Oran/Miktar Denetim Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'140', N'Yevmiye Defteri' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'144', N'Satışların Maliyeti Tablosu' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'146', N'Kapatılmamiş Fişler' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'148', N'Borç / Alacak Karşılaştırma Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'208', N'Çalışmayan Hesaplar' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'220', N'Klasik Yevmiye Fişi' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'222', N'Normal Yevmiye Fişi' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'228', N'Defteri Kebir' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'230', N'İşletme Bilancosu' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'232', N'işletme Gelir Tablosu' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'233', N'Döviz/Enflasyona Göre Değerleme' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'234', N'Proje Kodu Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'235', N'Proje Mizanı' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'236', N'Muhtasar Parametreleri' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'237', N'Muhtasar Ek Ödeme Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'238', N'Muhtasar Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'239', N'KDV Beyannamesi Parametreleri' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'240', N'K.D.V Beyan Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'241', N'Kdv/Muh. Beyan. Kopyalama' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'242', N'Enflasyon Düzeltmeleri - Parasal K/Z Virmanı' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'243', N'Düzeltilmiş Yevmiye Bilgi Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'244', N'İthalat Kapatma İşlemleri Enflasyon Düzeltmeleri' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'245', N'Düzeltme Fişleri Toplu İptali' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'246', N'Stok Hareket Aktarımı' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'247', N'Proje Kodu Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'248', N'Fiş Birleştirme' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'249', N'Toplu Fiş Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'250', N'Gecici Vergi Beyan Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'251', N'Geçici Vergi Beyannamesi Parametreleri' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'253', N'Damga Vergisi Beyan Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'254', N'Damga Vergi Beyannamesi Parametreleri' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'255', N'Fiş Bazında Yuvarlama Farkı Kapatma' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'256', N'B Formu Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'257', N'Saha Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'258', N'Saha Tablo Eşleştirme' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'259', N'Detay Rapor Şablon Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'260', N'Kümüle Rapor Şablon Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'261', N'Proje Detay Rapor' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'262', N'Proje Kümüle Rapor' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'263', N'Şablon Sakla/Yükle' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'264', N'Proje Bazlı Rapor' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'265', N'Yevmiye Detay Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'266', N'Muhasebeleşmiş Evrakların Yönetimi' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'267', N'İndirilecek KDV Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 12, N'268', N'İndirilecek KDV Listesi Parametreleri' ), 
( N'TEMELSET', 13, N'1', N'Entegrasyon Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 13, N'2', N'Entegrasyon Kodları' ), 
( N'TEMELSET', 13, N'3', N'İşlem Tipi Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 13, N'4', N'Tarih Değiştirme' ), 
( N'TEMELSET', 13, N'5', N'Entegrasyon Kontrolü' ), 
( N'TEMELSET', 13, N'6', N'Tarih Aralığı Belirleme' ), 
( N'TEMELSET', 13, N'7', N'Seçenekli Aktarma' ), 
( N'TEMELSET', 13, N'8', N'Toplu Aktarma' ), 
( N'TEMELSET', 13, N'9', N'Entegrasyon Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 13, N'10', N'Kümülasyon Muhasebe Kodları' ), 
( N'TEMELSET', 13, N'11', N'Kümülasyon' ), 
( N'TEMELSET', 13, N'12', N'İşlem Tipi Bazında Hesap Kodları Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'1', N'Stok Sabit Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'2', N'Stok Fiat Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'3', N'Stok Hareket Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'4', N'Lokal Depo/Promosyon Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'5', N'Stok Cari Analiz' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'6', N'Cari Sabit Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'7', N'Cari Hareket Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'8', N'Özel Hesap Kapatma Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'9', N'Sipariş İcmal Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'10', N'Sipariş Hareket Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'11', N'Teslimat Bağlantılı Hareket Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'12', N'Mal Bazı Siparişler Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'13', N'Müşteri Senetleri Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'14', N'Borç Senetleri Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'15', N'Müşteri Çekleri Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'16', N'Boç Çekleri Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'17', N'Kara Liste' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'18', N'Hesap Planı Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'19', N'Yevmiye Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'20', N'Entegrasyon Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'21', N'Yardımcı Servis Dağıtım Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'22', N'Günlük Kasa Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'23', N'Fatura/İrsaliye Raporları' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'24', N'Sayım Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'25', N'Müşteri Ciro Analizi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'26', N'Satıcı Ciro Analizi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'27', N'Mal Ciro ve Satış Analizi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'28', N'Müşteri Mal Analizi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'29', N'Satıcı Mal Analizi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'30', N'Müşteri 12 Aylık Satış' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'31', N'Satıcı 12 Aylık Satış' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'32', N'Mal 12 Aylık Analiz' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'33', N'Merkez/Şube Satış Analizi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'34', N'Hareket Tip Detay Analizi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'35', N'Müşteri/Mal Bazında Sipariş Analizi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'36', N'Detaylı Mal/Müşteri İskonto Analizi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'37', N'Detaylı Sipariş Analizi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'38', N'Stok Bazında Kod Bağlantı Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'39', N'Maliyet Grup Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'40', N'Maliyet Ana Grup Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'41', N'Maliyet Üretim Sırası Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'42', N'Maliyet Hesapları Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'43', N'Hammadde Sarfları Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'44', N'Hammadde İmalat Defteri' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'45', N'Mamul İmalat Defteri' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'46', N'Dekont Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'47', N'Reçete Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'48', N'İş Emri Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'49', N'Üretim Planlama Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'50', N'Malzeme Gereksinim Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'51', N'Özellik Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'52', N'Opsiyon Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'53', N'Özellik Tip Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'54', N'Ortak Stok Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'55', N'Bağlantı Stok Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'56', N'Müstahsil Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'57', N'Malzeme Mamul Ambar Defteri' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'58', N'Üretim Sonu Kayıtları Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'59', N'Seri Kayıt Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'60', N'Stok Bilgi Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'61', N'Stok Grup Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'62', N'Stok Kod1 Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'63', N'Stok Kod2 Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'64', N'Stok Bakiye Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'65', N'Özel Fiyat Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'66', N'Detaylı Şube Maliyet Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'67', N'Koşul Sabit Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'68', N'Genel Koşul Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'69', N'Detay Koşul Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'70', N'Ek Koşul Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'71', N'İskonto Tip Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'72', N'Bağlantı Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'73', N'Müşteri/Satıcı Stok Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'74', N'Planlanan/Gerçekleşen Bileşen Değişiklikleri' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'75', N'Rapor Saklama Seçenekleri' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'76', N'Stok Karma Koli Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'77', N'Sevkiyat Planlama Detay Liste' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'78', N'Sevkiyat Planlama İcmal Liste' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'79', N'Detaylı Maliyet Analiz Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'80', N'Stok Ortalama Kullanım Miktarı' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'81', N'Netsis Sipariş Önerisi Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'82', N'İstasyon Takvimi Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'83', N'İşçi Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'84', N'İstasyon Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'85', N'Kapasite Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'86', N'Makine Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'87', N'Operasyon Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'88', N'Rota Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'89', N'Makine Bakım Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'90', N'Açık Reçete Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'91', N'Çek/Senet Dekontları Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'92', N'Seri Bazında Üretim Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'93', N'Üretim Akış Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'94', N'Alınan Teminat Mektupları Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'95', N'Damga Vergisi Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'96', N'Şehir Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'97', N'T.C.M.B.Banka Ana Kod Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'98', N'T.C.M.B.Banka Şube Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'99', N'Banka Ana Kod Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'100', N'Banka Şube Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'101', N'Banka Hesap Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'102', N'Banka Hesap Hareketleri Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'103', N'Banka Kredi Limitleri Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'104', N'Genel Kredi Sözleşmeleri Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'105', N'Verilen Teminat Mektupları Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'106', N'Verilen Teminat Mektupları Komisyonu Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'107', N'Cari/Banka Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'108', N'Serbest Rapor' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'109', N'Kalite Master Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'110', N'Kalite Hareket Bilgileri Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'111', N'Kalite Ölçüm Bilgileri Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'112', N'İlişkisel Serbest Rapor' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'113', N'İlişkisel Rapor Aç' ), 
( N'TEMELSET', 14, N'117', N' Koşul Kullanım Analizi' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'1', N'Reçete Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'2', N'Üretim Sonu Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'3', N'Ters Üretim Sonu Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'12', N'İş Emri Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'13', N'Anlık Üretim Planlama' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'14', N'Bütçe Planlama' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'15', N'Serbest Üretim Sonu Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'16', N'Parametre Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'17', N'Reçeteleri Silme' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'18', N'Reçete Kopyalama' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'19', N'Reçete Stok Bağlantı Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'20', N'Formul Toplamları Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'21', N'Bileşen Kodları Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'22', N'Geçerliliği Bitmiş Bileşen Devri' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'23', N'Reçete Devri' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'24', N'Reçete Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'25', N'İş Emri Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'26', N'Detaysız Reçete Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'27', N'Hammadde Kullanım Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'28', N'Tek Seviyeli Reçete Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'29', N'Reçete Tespit Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'30', N'İş Emrine Bağlı Hammadde Dökümü' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'31', N'İş Emrinden Gerçekleşen Üretim' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'32', N'Geçmişe Yönelik Reçete Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'33', N'Maliyet Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'34', N'Hammaddeden Reçete Düzenleme' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'35', N'Planlanan Bileşen Değişiklikleri' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'37', N'Ters Üretim Sonu Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'38', N'İş Emirleri Toplu Kapatma' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'39', N'Üretim Sonu Kayıtları Entegrasyonu' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'40', N'Satıştan Üretim Sonu Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'41', N'Alternatif Malzeme Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'42', N'İş Emirlerine Bağlı Reçete Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'43', N'Reçete Kontrol Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'44', N'Süper Reçete Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'45', N'İş Emri Hızlı Değişiklik' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'46', N'Saha Tablo Eşleştirmesi' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'47', N'Döküman Numaraları' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'48', N'İş İstasyonu Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'49', N'Reçete Sıra No. Düzenleme' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'50', N'Rota Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'51', N'Operasyon Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'52', N'Şube/Lokal Depo Tanımlamaları' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'53', N'İşemri Malzeme Talep' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'54', N'Eksik Rezerve Edilmiş Malzeme Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 16, N'55', N'Toplu Rezervasyon İptali' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'1', N'POStan Satış İşleme' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'2', N'POSa Ürün Gönderme' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'3', N'POSa Cari Gönderme' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'4', N'Parametre Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'5', N'Dizayn' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'6', N'Satış İşleme' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'7', N'Ürün Gönderme' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'8', N'Olivetti Parametreleri' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'9', N'Satış İşleme(EAN)' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'10', N'Satış İşleme(Direkt PLU)' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'11', N'Anlık Satış Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'12', N'Ürün Gönderme (Sharp)' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'13', N'Kasadaki Ürünleri Silme' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'14', N'Departman Bilgileri' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'15', N'Sharp Parametreleri' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'16', N'Satış Alma ve Ürün Gönderme' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'17', N'Terazi Parametreleri' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'18', N'Ürün Gönderme (BASTER)' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'19', N'Ürün Gönderme(ENTRY 01)' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'20', N'Satış İşleme (ENTRY 01)' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'21', N'Stokları Sil (ENTRY 01)' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'22', N'Kasa Hatalarını Temizle (ENTRY 01)' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'23', N'Gerçekleşen Değişiklik Tarihleri' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'24', N'Satış Bilgileri Alımı' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'25', N'Satış Bilgileri İzleme ve Düzeltme' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'26', N'Satış Bilgilerinin Netsise Aktarımı' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'29', N'Satış İşleme' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'30', N'Parametre' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'31', N'Satış Bilgileri İzleme Düzeltme' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'32', N'Satış Bilgilerinin Netsis''e Aktarımı' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'37', N'Mağaza tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'38', N'Muhasebe Kodlarının Tanımlanması' ), 
( N'TEMELSET', 17, N'39', N'Ünite Depo Tanımlama (Micros)' ), 
( N'TEMELSET', 18, N'1', N'Döviz İsimleri Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 18, N'2', N'Döviz Kurları Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 18, N'3', N'Çapraz Kurlar Ve Pariteler' ), 
( N'TEMELSET', 18, N'4', N'Döviz Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 21, N'1', N'Müstahsil Makbuzu Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 21, N'2', N'Parametre Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 21, N'3', N'Müstahsil Tek Silme' ), 
( N'TEMELSET', 21, N'4', N'Müstahsil Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 21, N'5', N'Bağkur Tevkifat Bildirimi' ), 
( N'TEMELSET', 21, N'6', N'Denetim Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 21, N'7', N'Numara Düzenleme' ), 
( N'TEMELSET', 21, N'8', N'Toplu Müstahsil Makbuz Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'1', N'Genel Parametre Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'2', N'Şirket Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'3', N'Şube Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'4', N'Şirket Silme' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'5', N'Şube Silme' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'6', N'Şirket/Şube Değiştirme' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'7', N'Ülke Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'8', N'Şehir Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'10', N'Şirket Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'11', N'Kuyruktaki E-Posta(ları) Gönderme' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'12', N'Ek Rehber Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'13', N'Tablo Bilgileri' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'14', N'Email Başlık Bilgileri' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'15', N'Firma Takvimi' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'16', N'Netsis Bilgilendirme Servisi' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'17', N'Şablon Hazırlama' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'18', N'Paket Çalıştırma' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'19', N'Tablodan Tabloya Kopyalama' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'20', N'Veri Tabanı Nesneleri' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'21', N'Şablon Sakla/Yükle' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'22', N'Veritabanı Cümleleri Kontrol Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'23', N'Diğer Paketlerle Bağlantı' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'24', N'Parametreleri Sakla/Yükle' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'25', N'Netsis Ondalık Sistemi' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'26', N'İlçe Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'27', N'Özel Parametre Tanımları' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'28', N'Şirket Kopyalama' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'29', N'NDI Bağlantı Tanımlamaları' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'30', N'NDI Nesneleri' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'31', N'NDI Dizayn Ortamı' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'33', N'Ortak paket çalıştırma tanımlamaları' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'34', N'E-Netsis Özel Durum Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'35', N'E-Netsis Kullanıcıları Rapor Hakları' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'36', N'E-Netsis Parametre Tanımları' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'37', N'E-Netsis Bilgilendirme Servisi' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'38', N'E-Netsis Portal Tanımları' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'39', N'E-Netsis Sipariş Saha Değer Tanımlamaları' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'40', N'SMS Parametreleri' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'41', N'SMS Durum Sorgulama' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'42', N'EImza İle Onaylanmış Belgelerin Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'43', N'Serbest SMS Gönderme' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'44', N'Netsis SMS Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'46', N'Kullanıcı Tanımlı Ölçüm Grafikleri' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'47', N'E-Netsis Kullanıcı Cari Kısıtları' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'48', N'E-Netsis Kullanıcı Stok Kısıtları' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'49', N'Çift Yönlü SMS Tanımlamaları' ), 
( N'TEMELSET', 22, N'50', N'Bütçe Script Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'1', N'Yeni Yıl Kopyalama' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'2', N'Cari Devir' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'3', N'Sipariş Devir' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'4', N'Stok Devir' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'5', N'Senet/Çek Devir' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'6', N'Muhasebe Kapanış Fişi' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'7', N'Muhasebe Açılış Fişi' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'8', N'Maliyet Muhasebesi Devir' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'9', N'İş Emri Devir' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'10', N'İthalat/İhracat Devir' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'11', N'Bağlantı Devir' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'12', N'Sabit Kayıt Kontrolü' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'13', N'Banka Devir' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'14', N'Talep/Teklif Devir' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'15', N'Cari-Muhasebe Fark Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'16', N'Stok-Muhasebe Fark Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'17', N'Çek/Senet-Muhasebe Fark Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'18', N'Banka-Muhasebe Fark Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'19', N'Planlama Kayıtları Devir' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'20', N'Parametre Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 24, N'21', N'Serili Stok Devri' ), 
( N'TEMELSET', 27, N'1', N'Log Parametreleri' ), 
( N'TEMELSET', 27, N'2', N'Log Tutulacak Tablolar' ), 
( N'TEMELSET', 27, N'3', N'HTML Log Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 27, N'4', N'Log Triggerlarını Tekrar Oluştur' ), 
( N'TEMELSET', 27, N'5', N'Log Yedekleme' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'1', N'Mamul Ana Grup Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'2', N'Mamul Grup Kodu Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'3', N'İşlem Sırası Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'4', N'Maliyet Hesaplatma' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'5', N'Parametre Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'6', N'Maliyet Bilgi Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'7', N'Sarf Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'10', N'Ana Grup Kodu Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'11', N'Grup Kodu Değişikliği' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'12', N'Kod İlişki Kontrolü' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'13', N'Hızlı Yarı Mamul/Mamul Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'16', N'Stok Kartı Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'20', N'Detaylı Maliyet Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'21', N'Özet Maliyet Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'22', N'İmalat Defteri Hazırlığı' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'23', N'Mamul Ana Grup Kodu Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'24', N'Mamul Grup Kodu Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'25', N'Ana Grup Kodu Bazında Mamul Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'26', N'Mamul Bazında Sarf Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'27', N'Hammadde Bazında Sarf Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'28', N'Hızlı Mamul Yarı Mamul Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'29', N'Reçeteden Malisarf Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'30', N'Malisarftan Maliyet Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'31', N'Detaylı Maliyet Analizi' ), 
( N'TEMELSET', 28, N'32', N'Maliyet Muhasebesi Sonrası Stok Hareket Kontrolü' ), 
( N'TEMELSET', 29, N'1', N'Dizayn' ), 
( N'TEMELSET', 29, N'2', N'Modül Dizaynları' ), 
( N'TEMELSET', 29, N'3', N'DOS dan Çeviri' ), 
( N'TEMELSET', 29, N'4', N'Windows dan Çeviri' ), 
( N'TEMELSET', 29, N'5', N'Dizayn Kopyalama' ), 
( N'TEMELSET', 29, N'6', N'Dizayn Silme' ), 
( N'TEMELSET', 29, N'7', N'Dizayn Sakla' ), 
( N'TEMELSET', 29, N'8', N'Dizayn Yükle' ), 
( N'TEMELSET', 29, N'9', N'Basim Log Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'1', N'Malzeme Gereksinim Planlama' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'2', N'Malzeme Gereksiniminden Sipariş Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'3', N'Mamul Gereksiniminden İş Emri Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'4', N'Gereksinim Planlama Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'5', N'Opsiyon Tanımı' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'6', N'Özellik Tanımı' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'7', N'Özellik Tipleri' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'8', N'Ortak Stok Kodları' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'9', N'Özellik Bağlantı Kodları' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'10', N'İş İstasyonu Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'11', N'Operasyon Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'12', N'Makine Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'13', N'Personel Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'14', N'Fabrika Çalışma Takvimi' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'15', N'İstasyon Çalışma Takvimi' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'16', N'Makine Bakım Takvimi' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'17', N'Parametre Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'18', N'Kapasite Planlama' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'19', N'Kapasite Planlama Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'20', N'Rota Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'21', N'Mrp Sonuçlarından Dep.Trans. Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'22', N'Üretim Planı Dengeleme' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'23', N'Üretim Planı Sakla / Yükle' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'24', N'Mrp Sonuçlarından Minmum Stok Değeri Hesaplama' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'25', N'Malzeme Gereksiniminden Talep Oluşturma' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'26', N'Tahmin Miktarlarının AÜP Periyotlarına Dönüştürülmesi' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'27', N'Stoklara Ait Üretim Planlama Çizelgelerinin Oluşturulması' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'28', N'Tahmin Miktarlarının İzlenmesi / Düzeltilmesi' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'29', N'AÜP Bilgilerinin İzlenmesi / Düzeltilmesi' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'30', N'AÜP Bilgilerinin MRP''ye Aktarılması' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'31', N'AÜP İçin Fabrika Kapasitesi Hesaplama' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'32', N'Tahminleme Hazırlık' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'33', N'Tahminleme Çalıştırma' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'34', N'Tahmin Değiştirme' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'35', N'Tahmin Stok Dağıtımı' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'36', N'İleri Üretim Planlama' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'37', N'Operasyon Matrisi Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'38', N'İstasyon Takvimi Kopyalama' ), 
( N'TEMELSET', 30, N'39', N'İşemri / Sipariş Tarihçe Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 31, N'1', N'Hareket Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 31, N'2', N'Hareket Düzeltme' ), 
( N'TEMELSET', 31, N'3', N'Kamyon Sabit Bilgileri' ), 
( N'TEMELSET', 31, N'4', N'Tartım Fiş Basımı' ), 
( N'TEMELSET', 31, N'5', N'Parametre Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 31, N'6', N'Operatör Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 31, N'7', N'Genel Rapor' ), 
( N'TEMELSET', 31, N'8', N'Miktar Fark Listesi' ), 
( N'TEMELSET', 31, N'9', N'İletişim Kanalları Testi' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'1', N'Hücre Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'2', N'Hacim Kodu Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'3', N'Grup Kodu Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'4', N'Hacim-Grup Kod Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'5', N'Hücre Yerleştirme' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'6', N'Hücre Toplama' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'7', N'Hücreler Arası Transfer' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'8', N'Parametre' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'9', N'Sayım Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'10', N'Sayım İptali' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'11', N'Hızlı Hücre Kodu Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'12', N'Yerleştirme/Toplama İptali' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'13', N'Hareket Kontrolü' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'14', N'Depo Durum Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'15', N'Sayım Farkını Hücre Hareketlerine İşleme' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'16', N'Stok Hücre Bakiye Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'17', N'Hücre Hareket İzleme' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'18', N'Sayım Farkı Hareket İptali' ), 
( N'TEMELSET', 33, N'19', N'Sayım Bağlantısız Bakiye Sıfırlama' ), 
( N'TEMELSET', 34, N'1', N'Arıza' ), 
( N'TEMELSET', 34, N'2', N'Aktivite' ), 
( N'TEMELSET', 34, N'3', N'Üretim Akış Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 34, N'4', N'Kalite Kontrol Parametre Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 34, N'5', N'Üretim Sonu Kaydı' ), 
( N'TEMELSET', 34, N'6', N'Arıza Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 34, N'7', N'Aktivite Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 34, N'9', N'Detaylı Üretim Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 34, N'10', N'Üretim Akış Karşılaştırma Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 34, N'11', N'Aktivite/Arıza Detay Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 34, N'12', N'Üretim Sonu Öncesi Raporu' ), 
( N'TEMELSET', 34, N'13', N'Fabrika Son Durumu' ), 
( N'TEMELSET', 34, N'14', N'Personel Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 34, N'15', N'Makine Tanımlama' ), 
( N'TEMELSET', 34, N'16', N'Makine Bakım Emri Oluştur' ), 
( N'TEMELSET', 35, N'1', N'Kalite Kontrol Parametre Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 35, N'2', N'Kalite Kontrol Departman Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 35, N'3', N'Kalite Kontrol Kabul/Red Kodları' ), 
( N'TEMELSET', 35, N'4', N'Kalite Ölçüm Bilgileri Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 35, N'5', N'Kalite Grup Tanımlamaları' ), 
( N'TEMELSET', 35, N'6', N'Kalite Grup Ölçüm Bilgileri Girişi' ), 
( N'TEMELSET', 35, N'7', N'Kalite Arıza Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 35, N'8', N'Kalite Stok/Cari/Grup Eşleştirme' ), 
( N'TEMELSET', 35, N'9', N'Kalite Satın Alma Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 35, N'10', N'Kalite Üretim Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 35, N'11', N'Kalite İade Kayıtları' ), 
( N'TEMELSET', 35, N'12', N'Kalite Diğer Tipli Kayıtlar' ), 
( N'TEMELSET', 35, N'13', N'Kalite Kabul Dep. Ara. Transfer' ), 
( N'TEMELSET', 35, N'14', N'Kalite Red Dep. Ara. Transfer' )

 

Fonksiyonları NETSIS veritabanımıza ekleyelim.

CREATE function dbo.FN_MODULISIMGETIR
(@MODULNO varchar(20))
returns varchar(100)
as
begin

declare @MODULISIM varchar(100)

select @MODULISIM = DBO.TRK(MODULADI) from TBL_MODUL with(nolock) where MODULNO = @MODULNO
	

return @MODULISIM

end

------------------------------------------------------------------------------------
CREATE function dbo.FN_PROGRAMISIMGETIR
(@MODULNO varchar(20),@PROGRAMNO varchar(20))
returns varchar(100)
as
begin

declare @PROGRAMISIM varchar(100)

select @PROGRAMISIM = DBO.TRK(PROGRAMADI) from TBL_PROGRAM with(nolock) where MODULNO = @MODULNO AND PROGRAMNO=@PROGRAMNO
	

return @PROGRAMISIM

end

Artık İlgili Şirket için kullanıcı yetkilerini sorgulayabiliriz.

WITH TABLO
AS
(SELECT
		TÜR =
		CASE
			WHEN KULLANICI_NO < 0 THEN 'GRUP'
			ELSE 'KULLANICI'
		END
	  ,SUBE_KODU
	  ,KULLANICI_NO
	  ,
		--KULLANICI_ISIM=DBO.TRK(KULLANICI_ISIM),
		ISIM_SOYAD = dbo.TRK(ISIM_SOYAD)
	  ,ADMINMI = ADMINMI
	  ,GRUPKODU
	  ,GRUPADI = (SELECT
				ISIM_SOYAD = dbo.TRK(ISIM_SOYAD)
			FROM TBLKULLANP X
			WHERE X.KULLANICI_NO = KH.GRUPKODU
			AND X.SUBE_KODU = KH.SUBE_KODU)
	FROM TBLKULLANP AS KH)
SELECT
	A.*

  ,B.MODUL_NO
  ,MODUL_ADI = NETSIS.dbo.FN_MODULISIMGETIR(B.MODUL_NO)
  ,MODUL_SORGU = B.SORGU
  ,MODUL_KAYIT = B.KAYIT
  ,MODUL_DUZELTME = B.DUZELTME
  ,MODUL_SILME = B.SILME

  ,C.PROGRAM_NO
  ,PROGRAM_ADI = NETSIS.dbo.FN_PROGRAMISIMGETIR(C.MODUL_NO, C.PROGRAM_NO)
  ,PROGRAM_SORGU = C.SORGU
  ,PROGRAM_KAYIT = C.KAYIT
  ,PROGRAM_DUZELTME = C.DUZELTME
  ,PROGRAM_SILME = C.SILME

FROM TABLO A
LEFT JOIN TBLKULLANHAKP B
	ON (A.SUBE_KODU = B.SUBE_KODU
			AND A.KULLANICI_NO = B.KULLANICI_NO)
LEFT JOIN TBLKULLANPROGP C
	ON (A.SUBE_KODU = C.SUBE_KODU
			AND A.KULLANICI_NO = C.KULLANICI_NO
			AND B.MODUL_NO = C.MODUL_NO)

Görüşmek dileğiyle

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir