Netsis 3 Stok Hareket Kayıtları Bakiyeli

Merhabalar ;

Netsis 3 ile sistem üzerinden stok hareket kayıtlarını direk bakiyeli çekebileceğiniz sorguyu paylasıyorum.


SELECT CONVERT(NVARCHAR(50), STHAR_TARIH, 104) AS TARIH,
    FISNO,
    STOK_KODU,
    dbo.FN_STOK_ADI_BUL(STOK_KODU) AS STOK_ADI,
    STHAR_GCMIK AS MIKTAR,
	  STHAR_NF AS Net_Fiyat,
    MONTH(STHAR_TARIH) AS AY,
    CASE STHAR_HTUR
      WHEN 'A' THEN
        'Devir'
      WHEN 'B' THEN
        'Depo Transfer'
      WHEN 'H' THEN
        'İrsaliye'
      WHEN 'J' THEN
        'Fatura'
      WHEN 'D' THEN
        'Muhtelif'

    -- ELSE
    END AS 'Tipi',
    CASE STHAR_GCKOD
      WHEN 'G' THEN
        'Giriş'
      WHEN 'C' THEN
        'Çıkış'
      ELSE
        'Bulunamadı'
    END AS DURUM,
    DEPO_KODU,
    SUM(COALESCE(IIF(STHAR_GCKOD = 'G', STHAR_GCMIK, 0), 0) - COALESCE(IIF(STHAR_GCKOD = 'C', STHAR_GCMIK, 0), 0)) OVER (PARTITION BY STOK_KODU
                                                              ORDER BY STHAR_TARIH
                                                              ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW
                                                              ) AS Bakiye

																												 
FROM TBLSTHAR
WHERE LEFT(STOK_KODU, 3) IN ( '150', '157' )
   AND STHAR_HTUR IN ( 'A', 'H', 'J', 'B', 'D' );

3 Yorum

 1. ÖZCAN KESKİNOĞLU demiş ki:

  dbo.FN_STOK_ADI_BUL içeriğini neden paylaşmıyorsunuz?

  Msg 4121, Level 16, State 1, Line 1
  Cannot find either column “dbo” or the user-defined function or aggregate “dbo.FN_STOK_ADI_BUL”, or the name is ambiguous.

  Kasım 6, 2020
  Yanıtla
  • omer.carnacar demiş ki:

   Buyrun

   CREATE FUNCTION dbo.FN_STOK_ADI_BUL
   (
   @STOK_KODU VARCHAR(150)

   )
   RETURNS VARCHAR(150)
   AS
   BEGIN
   DECLARE @STOK_ADI VARCHAR(150)

   SELECT @STOK_ADI = dbo.TRK(STOK_ADI) FROM TBLSTSABIT WHERE STOK_KODU = @STOK_KODU

   RETURN @STOK_ADI
   END
   GO

   Kasım 6, 2020
   Yanıtla
 2. ÖZCAN KESKİNOĞLU demiş ki:

  Teşekkür ederim.

  Kasım 11, 2020
  Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir