Netsis 3 NDI Grid excel’e Aktarma

Merhabalar ;

NDI formundaki grid bulunan verileri excel’e aktarım için kullanılacak kodlama örneği ;

'Gridin sql cümlesi oluşturuluyor
ColoumsCount = NDIXGrid1.ColCount

for i = 0 to (ColoumsCount-2)
  if ColoumnsFields = "" then
    ColoumnsFields = NDIXGrid1.StrColumn(i).DataField
   else
    ColoumnsFields = ColoumnsFields & "," & NDIXGrid1.StrColumn(i).DataField
  end if
nextsqlstring = ucase(NDIXGrid1.Sql.Text)
Find   = instr(1,sqlstring,"FROM")
sqlstring = mid(sqlstring,find,(len(sqlstring)-find))
sqlstring = "SELECT " & ColoumnsFields & " " & sqlstring


i = 1
Set Excel = CreateObject("Excel.Application")
Set Workbook = excel.Workbooks.Add(1)
Set Sayfa = excel.Sheets
Set rs = dbconn.CommonQuery

'Excele Başlık bilgileri Yazılıyor
for j = 0 to (ColoumsCount-2)
  Sayfa.Item(1).cells(i,j+1)           = NDIXGrid1.StrColumn(j).Title
  Sayfa.Item(1).cells(i,j+1).Interior.ColorIndex = 15
  Sayfa.Item(1).cells(i,j+1).Font.Bold      = TRUE
  Sayfa.Item(1).cells(i,j+1).Borders.LineStyle  = 1
next

i = i + 1

rs.recsql(sqlstring)
while not rs.eof
 for j = 0 to (ColoumsCount-2)
   Sayfa.Item(1).cells(i,j+1) = rs.Fields(j).DisplayText
   select case rs.Fields(j).DataType
       case 6
         Sayfa.Item(1).cells(i,j+1).NumberFormat = "#,##0.00"
         Sayfa.Item(1).cells(i,j+1) = rs.Fields(j).asfloat
       case 11
         Sayfa.Item(1).cells(i,j+1).NumberFormat = "dd-mm-yyyy"
   end select
 next
 i = i + 1
 rs.next
wend

rs.close

Sayfa.Item(1).Columns.AutoFit

Excel.Visible = True

set rs = nothing
Set sayfa = Nothing
Set workbook = Nothing
Set excel = Nothing

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir