Netsis Siparişden irsaliye Fiyatı Düzeltme

Merhabalar ;

Satıcı Siparişlerini irsaliye fiyatlarını güncelleme Prosedürü ;

 

CREATE PROCEDURE FN_IRSALIYE_GUNCELLE
 (
 	@FIS_NO VARCHAR(50),@SIRA INT 
 )
 -- WITH ENCRYPTION, SCHEMABINDING, EXECUTE AS CALLER|SELF|OWNER|USER
 
 AS BEGIN
DECLARE @SONUC VARCHAR(50);DECLARE @TUTAR_NF DECIMAL(28,8);
DECLARE @TUTAR_BF DECIMAL(28,8);

  	SELECT @TUTAR_NF = STHAR_NF, @TUTAR_BF = STHAR_BF FROM TBLSIPATRA   WHERE FISNO = @FIS_NO AND SIRA = @SIRA

	--PRINT @TUTAR_BF
	--PRINT @TUTAR_NF
  

  BEGIN TRY
  	BEGIN TRANSACTION
  		

		 UPDATE   TBLSTHAR  SET STHAR_NF = @TUTAR_NF , STHAR_BF = @TUTAR_BF  WHERE IRSALIYE_NO = @FIS_NO AND STHAR_FTIRSIP = '4' AND SIRA = @SIRA	
 
 DECLARE @BRUT_TUTAR DECIMAL(28,8);
 DECLARE @KDV DECIMAL(28,8);

 SELECT @BRUT_TUTAR = SUM(STHAR_GCMIK*STHAR_NF) FROM TBLSIPATRA WHERE FISNO = @FIS_NO

 SET @KDV = @BRUT_TUTAR * 0.18

 
UPDATE TBLFATUIRS SET BRUTTUTAR = @BRUT_TUTAR , KDV = @KDV , GENELTOPLAM = @BRUT_TUTAR + @KDV WHERE FATIRS_NO = @FIS_NO AND FTIRSIP = '4'


  	COMMIT TRANSACTION
  END TRY
  BEGIN CATCH
  	PRINT 
  		'Error ' + CONVERT(varchar(50), ERROR_NUMBER()) +
   		', Severity ' + CONVERT(varchar(5), ERROR_SEVERITY()) +
   		', State ' + CONVERT(varchar(5), ERROR_STATE()) +
   		', Line ' + CONVERT(varchar(5), ERROR_LINE())
   
  	PRINT ERROR_MESSAGE();
   
   	IF XACT_STATE() <> 0 BEGIN
  		ROLLBACK TRANSACTION
   	END
  END CATCH;
 

 END

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir