Netsis Ödeme hareketleri Kur Değişim Triggeri

Merhabalar ;

Netsis Üzerinde Cari hareket kayıtları işlemlerinden döviz tipi uyumsuz ödemeleri tl olarak ödemek için rapor kodu alanına ;

T – TL / U – USD / E-EURO Rapor kodu alanına yazılıp güncellendiğinde sistem ilgili kur tipini o hareket üzerinde güncelleme yapacaktır.

Trigger

USE [database adını yazınız]
GO
/****** Object: Trigger [dbo].[KUR_DEGISIM]  Script Date: 22.11.2019 16:13:45 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER TRIGGER [dbo].[KUR_DEGISIM]
ON [dbo].[TBLCAHAR]
AFTER UPDATE
AS
BEGIN

  DECLARE @RAPOR_KODU VARCHAR(25);
  DECLARE @DOVIZ_TIPI TINYINT;
  DECLARE @INC_KEY INT;

  IF UPDATE(RAPOR_KODU)
  BEGIN
    SELECT @RAPOR_KODU = UPPER(RAPOR_KODU),
        @INC_KEY = INC_KEY_NUMBER
    FROM INSERTED
    ;

    IF @RAPOR_KODU = 'T'
    BEGIN

      SET @DOVIZ_TIPI = 0;
      UPDATE TBLCAHAR
      SET DOVIZ_TURU = @DOVIZ_TIPI
      WHERE INC_KEY_NUMBER = @INC_KEY;
      GOTO SON;

    END;
    IF @RAPOR_KODU = 'U'
    BEGIN

      SET @DOVIZ_TIPI = 1;
      UPDATE TBLCAHAR
      SET DOVIZ_TURU = @DOVIZ_TIPI
      WHERE INC_KEY_NUMBER = @INC_KEY;
      GOTO SON;

    END;
    IF @RAPOR_KODU = 'E'
    BEGIN

      SET @DOVIZ_TIPI = 2;
      UPDATE TBLCAHAR
      SET DOVIZ_TURU = @DOVIZ_TIPI
      WHERE INC_KEY_NUMBER = @INC_KEY;
      GOTO SON;

    END;

  END;
 
  SON:
  SET NOCOUNT ON;


END;

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir